Biz hakda

BAYE HAKYNDA
“Bayee Apparel” 2017-nji ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde 3000㎡, futbolkalar, tanklar, toplar, eşikler, penjekler, aşaky aýakgaplar, şortikler, sport bra we ş.m. öndüriji 3000㎡ bilen başlaýar.
Zawodymyz aýda 7 önümçilik we 3 QC barlag liniýasy bilen aýda 100000pc-den gowrak üpjün edýär, awtoulag kesýän maşyny, ekologiýa taýdan arassa matany saklamagy, goşmaça gaýtadan işlenen ýa-da adaty çig maly öz içine alýar, şeýle hem nusga toparymyzda 20 ýyldan gowrak nagyşly 7 ussat bar. tejribe toplamak.

hdrpl
+
Zawodymyz aýda 7 önümçilik bilen 100000pc köp öndürýär
+
3 QC gözleg liniýasy, awtomatiki kesiji maşyny, ekologiýa taýdan arassa mata saklamagy öz içine alýar
ýyl
Zawodymyz aýda 7 önümçilik bilen 100000pc köp öndürýär

OEM
Gözleg we barlag toparymyz soňky 7 ýylda EUB we Amerika müşderileri üçin her möwsümde täze dizaýn taýýarlamagy dowam etdirýär, şonuň üçin bazaryň hil talaplaryny we moda dizaýnlaryny gowy bilýärdik, şonda müşderilere markany has gowy we has çalt ösdürmäge kömek edip bileris.
Islege görä dürli eşik esbaplary we markaňyz üçin ýörite gaplamalar barada bir duralga hyzmaty.

Biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz, uzak möhletli ygtybarly üpjün ediji we dostlaryňyz bolmakdan hoşal.

6-20 nyşanly (5)

10+ ýyllyk iş tejribesi

sport zalynyň fitnes geýimlerini öndüriji, OEM & ODM hyzmatyny müşderiniň talaplary bilen üpjün edýäris.

6-20 nyşanly (4)

Güýçli topar

Biziň nagyş öndürijimiz, marketing ofisimiz we önümçilik işgärlerimiziň hemmesiniň sport zalynyň geýiminde birnäçe ýyllyk tejribesi bar.Gymmatly müşderilerimize her aý täze moda dizaýnlary we materiallary hödürläris.

6-20 nyşan (1)

Bir duralga hyzmaty

Egin-eşikler üçin ähli esbaplar (esasy bellik, swing belligi, poli halta, stiker, ştrih kody) özleşdirilip bilner we pes MOQ arkaly ýasap biler.

6-20 nyşanly (2)

Hil kepilligi

Müşderi we bizi güýçlendirýän iň möhüm zat, önümçilik wagtynda wideo we suratlar bilen üpjün ederis.