Biz Baýe

Baýe eşigi
Hususy dizaýner hyzmaty bilen 10+ ýyllyk tejribeli eşik öndürijisini eksport edýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?
1. OEM we ODM bilen sport zaly fitnes geýimini 7 ýyldan gowrak öndüriji.
2. 15 ýyllyk eksport eksporty satuw we dizaýn toparlary.
3. Customörite dizaýnyň ýerleşdirilmegi üçin diňe 1 gün we nusga üçin 7 gün.
4. Markaňyz üçin ýörite bellikler we gaplama.
5. Garyşyk ululykdaky dizaýn / reňk üçin pes MOQ 10pc.
6. IQC-IPQC-FQC prosesine berk eýeriň.
7. BSCI kepillendirilen we SGS barlag zawody.

Haryt kategoriýalary

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Elipbiý Çenil keşdeli patch, köýnek we Hoodie üçin meşhur Gone wirusy

Elipbiý Çenil keşdeli patch Go ...

Çenil harp keşdeli ýelekli moda kapoty recentlyakynda monta inlarda, çenil harplarynyň keşdeli ýamalary köýnek we kapot, sumka, kosmetiki halta, balak, hatda çaga eşikleri, ýetginjekler üçin ...

Haýsy logo nyşany s üçin laýyk ...

Sport eşikleri üçin haýsy logo belligi laýyk?Birinji jogap, egin-eşik markaňyz / sport eşikleriň markasy ýokary öndürijilikli we ýokary hilli bolsa, silikon belligi.Sport eşikleri köplenç öz içine alýardy: 1. ogaoga toplumy 2. Aýakgaplar 3. Sweatpa ...
Hytaýyň Milli güni, Baýe eşik habarnamasynyň 2022-10-1

Hytaýyň Milli güni B B 2022-10-1 ...

Baýe eşigi OCT-den 1-den 10-a çenli köpçülikleýin dynç alyşa çykar Hytaýda köpümiz gaty köp işleýäris, maşgalamyzy eklemek, arzuwlarymyzy goldamak, haýsy iş bilen meşgullanýarys, haýsy önümler bilen meşgullanýarys satýarlar ...
20ewropada şu ýyl sowuk bolarmy 2022?

20ewropada şu ýyl sowuk bolarmy 2022?

Bu ýyl Europeewropada nähili erbetleşip biljekdigine düşünmeýärsiňiz.“Energetika tölegleri” Europeewropanyň zawodlaryny garaňky gitmäge mejbur edýär Öndürijiler gaz we el töläp bilmeýändikleri sebäpli işçileri köpeldýärler we liniýalary ýapýarlar ...
Düşnüksiz eşikler näme?

Düşnüksiz eşikler näme?

Düşnüksiz eşikler näme?Adaty ussatlyk, adatça mata bölejigini gutarmak üçin kesmegi we tikmegi talap edýär, bu bolsa ...