Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Sen kim?

J: Biz sport zaly ýoga sport eşikleri, eşikler, balaklar, şortikler, leggings, sport bra, futbolkalar, Vest we ş.m. önümlerimizdir.

S: MOQ näme?

J: Bir stocka eşikleri üçin müşderiniň nyşanyny goýup bileris, MOQ dizaýn / reňk garyndysynyň ululygy üçin 20 sany.
Customöriteleşdirilen dizaýn üçin adaty MOQ dizaýn / reňk garyndysynyň ululygy üçin 150pc.

S: Geýimlere öz dizaýn nyşanymy goýup bilerinmi?

J: Hawa, hoş geldiňiz.Logotipleriňizi goýup bileris, sublimasiýa nyşany, kremniniň ýylylyk geçirijisi, rezin patch nyşany we keşdäniň nyşany bilen logotip ýasamagyň artykmaçlyklary bar.Diňe bize faýl ibermeli.

S: Eger-de ýörite garnituralara mätäç bolsam, bu mümkinmi?

J: Hawa, adaty esasy bellik, Swing belligi, Poly sumka, ştrih kody, stiker, dokma kagyzy ... Bize diňe islegleriňiz ýa-da faýllaryňyz gerek.

S: Mysal syýasaty barada nähili?

J: Tutuş dizaýn bar bolsa, bize iberiň.Şeýle hem, müşderiniň islegine görä dizaýny düzmäge kömek edip biljek hünärmenler toparymyz bar.Köp mukdarda yzyna gaýtaryp boljak nusga bahasyny alarys.

S: Önümçilik wagty näçe?

J: Dizaýna we mukdaryna, adaty 150pc eşiklere bagly, 10-15 gün gerek.

S: Meniň sargytlarym üçin kompaniýanyň dolandyryş ulgamy näme?

J: Bizde QC bölümi bar
IQC (Gelýän hil gözegçiligi),
IQC (Gelýän hil gözegçiligi),
IPQC (Amalda hiliň gözegçiligi),
FQC (Soňky hil gözegçiligi) we
OQC (çykýan hil gözegçiligi).
Müşderi bolsa öz QC toparyndan sorap biler ýa-da iberilmezden ozal zawodymyza 3-nji tarapyň gelmegini tapyp biler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?