Sport eşikleri üçin haýsy logo belligi laýyk?

Sport eşikleri üçin haýsy logo belligi laýyk?

Birinji jogap, egin-eşik markaňyz / sport eşikleriň markasy ýokary öndürijilikli we ýokary hilli bolsa, silikon belligi.

Sport eşikleri köplenç:

1. ogaoga toplumy

2. Aýakgaplar

3. Swetkalar

4.Stringer Vest & Tank Top

 

Şol matalar adatça: poliester, poliamid neýlon, spandeks, pagta.

Bu eşiklerdäki 3d silikon belligi ýylylyk geçirijisi gaty gowy we kaşaň, köp sport eşikleri markasy ýaly egin-eşik markaňyzy görkezmegiň iň oňat usulydyr:

Nike, Puma, Addidas, Fila, bularyň hemmesi bu silikon ýazgylaryny gowy görýärler.

Bu 2D ýazgylary şöhlelendirip biler we ýokary galdyrylan silikon logotipleri, tekiz çap ýylylyk geçiriji silikon bellikleri bolup biler, bu silikonda her dürli üýtgeşik logo dizaýnlary ýasalyp bilner.

bellik dizaýny.

1. ogaoga toplumy

ýoga toplumy köplenç tekiz çap edilýän ýylylyk geçiriş belligini ulanýar, sebäbi gaty uly spandex mata, şonuň üçin logotip bölegini ýerine ýetirmek üçin silikondan peýdalanmak has gowudyr, ýogsam aňsat bolar

döwmek we logo böleginde dowam etdirilmeýär.