Aýallaryň X arka setirleri

Gysga düşündiriş:

Onda sport bilen meşgullanmagyň köp görnüşi bar, etjek bolýan türgenleşigiňiziň görnüşi boýunça.Käbir adamlar belli bir ugurda birneme has köp goldaw talap edýärler, sport brazalary we goldaw beriji aýakgaplar has ýerliklidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Dizaýn Aýallaryň X arka setirleri
Material

Pagta / spandeks: 160-180 GSM
Poliester / spandex: 160-180 GSM

Neýlon / spandex: 160-180 GSM
Ora-da beýleki material görnüşleri özleşdirilip bilner

Mata aýratynlyklary

Dem alýan, çydamly, çalt gurak, amatly, çeýe

Reňk

Meýletin ýa-da PANTONE görnüşinde düzülen birnäçe reňk

Logotip

Müşderiniň talaplary hökmünde ýylylyk geçiriş, küpek ekrany çap etmek, keşdeli, rezin ýama ýa-da başgalar

Tehniki

Dikiş maşyny, 4 iňňe we 6 sapak ýa-da bökdençsiz

Mysal üçin wagt

Takmynan 7-10 gün

MOQ

100 sany (Reňkleri we ululyklary garyşdyryň, biziň hyzmatymyz bilen habarlaşyň)

Beýlekiler

Esasy belligi, Swing belligi, Kir ýuwujy bellik, paket poli halta, paket gutusy, dokma kagyzy we ş.m.

Önümçilik wagty

Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan 10-15 gün soň

Bukja

1pcs / poly sumka, 100pc / karton ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly

Ibermek

DHL / FedEx / TNT / UPS, Howa / Deňiz iberilmegi

Türgenleşik wagtynda eşik geýmek

2

Onda sport bilen meşgullanmagyň köp görnüşi bar, etjek bolýan türgenleşigiňiziň görnüşi boýunça.Käbir adamlar belli bir ugurda birneme has köp goldaw talap edýärler, sport brazalary we goldaw beriji aýakgaplar has ýerliklidir.

Şeýle-de bolsa, türgenleşik höwesjeňleriniň käbiri bedeniň az goldawyny talap edýär we bedenini birneme has köp görkezip biler.Soňra “Stringer” ýelekleri we tankyň üstleri islendik sport zalynda görkezilen iň görnükli depelerdir we olary geýýänler üçin ep-esli peýdalary üpjün edýär.

3

Sport zalynyň fitnes eşiklerine rahat we ýeňil agram gerek, stringer ýelekleri we tank üstleri rahatlyk duýgusyny doly örtdi.Hatda bu stil diňe ownuk mata bölekleri bilen, ýöne rahatlygy üpjün etmek üçin köp zat edýär.Veseň ýok, matadan garşylyk ýok, şonuň üçin hereket aralygy bilen hakyky mesele ýok.

7
6

String ýelek üçin, köplenç bagryň töwereginde has giň we döş we goltuk ýerlerinde has ýokary bolýar.Erkekleriň ýeketäk aýdymlary ýaly, aýal-gyzlaryň ýeketäk görnüşleriniň doly görnüşini göterýäris.
“Bayee” eşigimiz OEM we ODM hyzmatyny berip biler, hünär hyzmatyny almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň