Aýal-gyzlar 2 poliesterde işleýän şortikler

Gysga düşündiriş:

Içinde gysyş şortikleri we daşyndaky gysga şortlar bilen ýasalan 1 gysga şortdan 2.Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, içki örtügiň ornuny tutmak üçin gysyş şortikleri adaty şortiklere girizilip bilner.Bular 2-in-1 şortik hökmünde bellidir.Gysyş, gan aýlanyşyna, myşsalaryň işjeňleşmegine we umumy rahatlygyna kömek edip biler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Dizaýn

Aýal-gyzlar 2-de 1 gysga şort

Material

Pagta / spandex: 180-260 GSM
Poliester / spandex: 180-260 GSM

Poliamid / spandeks: 180-260 GSM
Ora-da beýleki mata material görnüşlerini özleşdirip bolýar.

Mata aýratynlyklary

Dem alýan, çydamly, çalt gurak, amatly, çeýe

Reňk

Meýletin ýa-da PANTONE görnüşinde düzülen birnäçe reňk.

Logotip

Müşderiniň talaplary hökmünde ýylylyk geçiriş, küpek ekrany çap etmek, keşdeli, rezin ýama ýa-da başgalar

Tehniki

Dikiş maşyny ýa-da 4 iňňe we 6 sapak

Mysal üçin wagt

Takmynan 7-10 gün

MOQ

100 sany (Reňkleri we ululyklary garyşdyryň, biziň hyzmatymyz bilen habarlaşyň)

Beýlekiler

Esasy belligi, Swing belligi, Kir ýuwujy bellik, paket poli halta, paket gutusy, dokma kagyzy we ş.m.

Önümçilik wagty

Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan 15-20 gün soň

Bukja

1pcs / poly sumka, 100pc / karton ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly

Ibermek

DHL / FedEx / TNT / UPS, Howa / Deňiz iberilmegi

Türgenleşik wagtynda eşik geýmek

BPF006 (2)

Içinde gysyş şortikleri we daşyndaky gysga şortlar bilen ýasalan 1 gysga şortdan 2.Aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, içki örtügiň ornuny tutmak üçin gysyş şortikleri adaty şortiklere girizilip bilner.Bular 2-in-1 şortik hökmünde bellidir.Gysyş, gan aýlanyşyna, myşsalaryň işjeňleşmegine we umumy rahatlygyna kömek edip biler.

Sport zalyndan dogry jübüt tapmak ýeterlik derejede ýönekeý görünýär.Sportsöne sport eşikleriniň has täzeçillik we işjeňlik bilen ösmegi bilen, täze jübüt satyn alanyňyzda, çyzgylar, içerki uzynlyk we çyglylyk ýaly köp üýtgeýjiler bar.Geýim önümçiliginden 10 ýyldan gowrak wagt geçensoň, birnäçe esasy aýratynlyklaryň iň oňat sport şortikleri üçin standart kesgitleýändigi zawodymyza mälim boldy.

BPF006 (3)
BPF006 (2)

Material: Sport zalynyň materialy ilki pikirlenmeli iň möhüm zat.Sport zalynyň şortikleri hereket etmek we derlemek üçin ýasalýar, şonuň üçin oňat uzalyp bilýän we çyglylygy täsirli edip bilýän matalary gözleýäris, şeýlelik bilen sizi rahat we çalt guradýar.Poliester, neýlon we spandeksiň garyndysy iň köp ýaýran kombidir, bu şortikleriň köpüsiniň ýasalan zady.

Çyzykly däl çyzyklar: Iň köp maslahat berilýän sport şortikleri, köplenç deriniň derini süpürmekde has köp goldaw we kömek berýän içerki çyzgylar bilen üpjün edilýär.

BPF006 (12)
BPF006 (9)

Hemme zatdan öňürti sport zaly şortikleri rahat we dem almaly.Otherwiseogsam, olary geýmek islemeýärsiňiz.Geýýän eşikleriňiz diňe bir türgenleşigiňizi dolandyrmak bilen çäklenmän, sport zalyny gutaranyňyzdan soň siziň bilen dünýä gitmäge ukyply bolmalydyr.
Baýe eşikleri OEM we ODM hyzmatyny hödürleýär, hünär hyzmatyny almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň