Aýal-gyzlar ekipa .yň boýunlary kesilen köýnek

Gysga düşündiriş:

Sport zaly sporty, aňsatlyk bilen derlemäge mümkinçilik berýän intensiw çärelerdir.Şonuň üçin tehniki we dem alýan materialdan ýasalan sport penjeklerini geýmek maslahat berilýär, çyglylygy süpürmäge kömek edýär.Gabat gelmek nukdaýnazaryndan, inçejik kesiş bu çärelere has laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Dizaýn

Aýal-gyzlar ekipa .yň boýunlary kesilen köýnek

Material

Pagta / spandex: 280-360GSM
Poliester / spandex: 280-360 GSM
Ora-da beýleki mata material görnüşlerini özleşdirip bolýar.

Mata aýratynlyklary

Dem alýan, çydamly, çalt gurak, amatly, çeýe

Reňk

Meýletin ýa-da PANTONE görnüşinde düzülen birnäçe reňk.

Logotip

Müşderiniň talaplary hökmünde ýylylyk geçiriş, küpek ekrany çap etmek, keşdeli, rezin ýama ýa-da başgalar

Tehniki

Dikiş maşyny ýa-da 4 iňňe we 6 sapak

Mysal üçin wagt

Takmynan 7-10 gün

MOQ

100 sany (Reňkleri we ululyklary garyşdyryň, biziň hyzmatymyz bilen habarlaşyň)

Beýlekiler

Esasy belligi, Swing belligi, Kir ýuwujy bellik, paket poli halta, paket gutusy, dokma kagyzy we ş.m.

Önümçilik wagty

Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan 15-20 gün soň

Bukja

1pcs / poly sumka, 100pc / karton ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly

Ibermek

DHL / FedEx / TNT / UPS, Howa / Deňiz iberilmegi

Türgenleşik wagtynda eşik geýmek

BZC055 (2)

Sport zalyFitnes Sport aňsatlyk bilen derlemäge mümkinçilik berýän intensiw işler.Şonuň üçin sport geýmek maslahat berilýärpenjeklertehniki we dem alýan materialdan ýasalyp, çyglylygy öçürmäge kömek edýär.Gabat gelmek nukdaýnazaryndan, inçejik kesiş bu işjeňlige has laýyk gelýär

Bu aýallaryň köýnekçesi, goşmaça rahatlyk we stil üçin aýakgaplaryňyzdan ýa-da ylgawçylaryňyzdan birneme kesilýär.Ipli ekipa neckyň boýunlary we elastik lentaly bilek gysgyçlary bilen nusgawy kesilen türgenleşik köýnek.Bu eginleri, gapyrgasy we gysgyçlary bilen ekilen ekipa-boýnunyň köýnek.

BZC055 (8)
BZC055 (1)

Kesilen köýnek üçin elmydama güýzde geýýär.Şonuň üçin matanyň agramy futbolkalardan we tanklaryň üstlerinden has agyr bolmaly, sebäbi daşyndan geýilýär.Pagta / poliester, ähtimal bahasy, dem alýan we amatly bolany üçin, iň köp ýaýran maşk matasydyr.Amatly balak ýa-da sport zaly şortikli eşik, iň oňat maşk eşikleri.

Baýe eşikleri sport zalynyň sport eşiklerine ünsi jemleýär, 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderimiziň öz markasyny gurmagyna goldaw bermäge uly ynamymyz bar.
Has giňişleýin maglumat üçin “Bayee” professional hyzmat toparymyz bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

BZC055 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň